Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cov:vzdelavaci_materialy [2010/08/18 10:31]
thomas
cov:vzdelavaci_materialy [2010/08/18 14:43] (aktuální)
thomas
Řádek 13: Řádek 13:
  * [[http://www.evvoluce.cz/vyukove-balicky/vychova-demokratickeho-obcana.php|Evvoluce]] - výukové balíček výuka demokratického občana + EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta), také multikulturní anebo [[http://www.evvoluce.cz/hry/online-hry.php|pexeso k výchově demokratického občana]]   * [[http://www.evvoluce.cz/vyukove-balicky/vychova-demokratickeho-obcana.php|Evvoluce]] - výukové balíček výuka demokratického občana + EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta), také multikulturní anebo [[http://www.evvoluce.cz/hry/online-hry.php|pexeso k výchově demokratického občana]]
  * [[http://www.hodinah.cz/czech/index.html|Hodina H]] - zabývají se více neformálním vzděláváním, včetně oblastí občanství, lidských práv a interkulturního učení. Nabízeli i semináře k neformálnímu vzdělávání.   * [[http://www.hodinah.cz/czech/index.html|Hodina H]] - zabývají se více neformálním vzděláváním, včetně oblastí občanství, lidských práv a interkulturního učení. Nabízeli i semináře k neformálnímu vzdělávání.
 +  * [[http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Kompas_manual.pdf|Kompas]] - Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům (od Rady Evropy, do češtiny přeložila Mládež v akci)
  * [[http://www.metodiky.cz/obsah.aspx?mID=15|metodiky.cz]] - různé metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí, ačkoli zaměřené více na VMEGS   * [[http://www.metodiky.cz/obsah.aspx?mID=15|metodiky.cz]] - různé metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí, ačkoli zaměřené více na VMEGS
  * [[http://www.multikultura.cz/|Multikultura]] - podpůrný web k MKV - různé podpůrné texty, nabízí semináře. Vlastní vzdělávací materiály jsem neobjevil.   * [[http://www.multikultura.cz/|Multikultura]] - podpůrný web k MKV - různé podpůrné texty, nabízí semináře. Vlastní vzdělávací materiály jsem neobjevil.
 
cov/vzdelavaci_materialy.txt · Poslední úprava: 2010/08/18 14:43 autor: thomas
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki